Harm Post

Harm Post foto

Harm Post is procesbegeleider bij het creëren van iets moois. Hij is opgeleid tot landschapsarchitect. Door ervaring groeide hij als adviseur en manager van complexe processen bij organisaties in verandering. Na een scherpe analyse wordt snel de kern geraakt. Een proces komt op gang om gezamenlijk een goed resultaat te behalen. Hij voelt zicht als een vis in het water op een strategische plek in een bestuurlijke omgeving. Op het grensvlak van overheid en burger functioneert hij het best.

Aanbevelingen

“Harm heeft een unieke mix van competenties. Het is verrassend, humoristisch, non-conformistisch, betrouwbaar en analytisch sterke. Harm heeft een scherpe pen en kan met een paar beelden den essentie weergeven. Kortom: een breed inzetbare man, waarmee het prettig werken is en die zeer goed hoofd- en bijzaken kan onderscheiden.” – Wiebe Oosterhoff

“Harm ken ik als breed geïnteresseerd in ruimtelijke vraagstukken en als iemand die makkelijk zijn kennis van zaken deelt, mede opgebouwd uit eigen projecten en ervaring. Voor inhoudelijke én organisatorische en bestuurlijke aspecten van het werkveld kan hij warmlopen. Met zijn scherp analytisch vermogen gecombineerd met een heerlijk droog gevoel voor humor is het groot plezier om hem ‘aan tafel’ te hebben” – Paul Oude Boerrigter

Curriculum Vitae

2012-hedenDirecteur/eigenaar Harm Post
2001-hedenDirecteur/eigenaar MATANZAS B.V.
2011-2018Bestuurslid Bureau Architectenregister (vicevoorzitter) In het architectenregister zijn meer dan 14.000 architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten geregistreerd.
2012-2015Docent Academie van Bouwkunst Amsterdam (cursus regionale planning) Samen met gastdocenten worden de belangrijkste thema’s van de regionale planning behandeld.
2010-hedenDirecteur/mede-eigenaar TRYLON Group (i.o) Ontwikkelaar van duurzame, innovatieve landbouwconcepten.
2011-2012Senior Consultant Urban Planning bij KuiperCompagnons in Rotterdam
2009-2011Directeur/mede-eigenaar OOSTZEE Stedenbouw in Arnhem
1999-2008Directeur/adviseur/mede-eigenaar bij Bureau van Droffelaar in Arnhem
1997-1999Hoofd afdeling Stedenbouw bij de gemeente Tilburg
1992-1997Hoofd afdeling Groenvoorzieningen bij de gemeente Tïlburg
1991-1992Voorzitter managementteam/coördinator afdeling ontwerp/landschapsarchitect
1988-1991Hoofdontwerper/landschapsarchitect  bij de gemeente Breda
1988Freelance landschapsarchitect
Opleiding
1987Landbouw Universiteit Wageningen (nu WUR) Afstudeerrichting Landschapsarchitectuur
Nevenfuncties
2013-2014Interim secretaris Vijf Dorpen in het Groen
2012-hedenStichting Wederopbouw Architectuur Renkum (voorzitter)
2009-hedenBestuurslid Stichting Landgoed Mulligen (penningmeester) Innovatielandgoed Mulligen onderzoekt de haalbaarheid van innovaties op een biologische veehouderijbedrijf.
2007-2012Bestuurslid Stichting “Ahoi” (secretaris/penningmeester)
De Stichting Ahoi is het architectuurcentrum van Wageningen en omgeving.
2006-2011Lid Welstandscommissie Twente Oost (Het Oversticht)
2006-2008Stichting “De dienst voor het landschapsplan van Nederland” (medeoprichter/voorzitter)
2003-2006Stichting “De Oorsprong” (medeoprichter/secretaris) De Stichting “De Oorsprong” zette zich in voor de verantwoorde herontwikkeling van historische panden in Oosterbeek.
2002-2010Bestuurslid Architectuur Lokaal
1998-2001Bossche Architectuur Initiatief (BAl/ voorzitter) Het BAl is het architectuurcentrum van ’s-Hertogenbosch.
1997-2002Lid van de Adviesgroep Intensief Ruimtegebruik
1992-1998Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (voorzitter)
1992-1998Bestuurslid van de Stichting Groenraad
1995-1997Lid van de Raad van Advies van de Stichting Ontwerpen aan Nederland
1987-1995Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting LOCUS