Privacybeleid

In deze privacy verklaring informeer ik u hoe Vera – Vormgeving uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Vera – Vormgeving respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden verwerkt.

CONTACT

Vera – Vormgeving is een eenmanszaak en als volgt te bereiken:
info@verapost.nl

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt op de grondslag van overeenkomst (gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst) en wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de bewaartermijn belastingdienst).

Bij een overeenkomst zonder offline drukwerk verwerk ik uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon, mail en telefoonnummer. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Bij een overeenkomst waarbij offline drukwerk geleverd wordt bewaar ik uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon en het leveradres. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Voor facturatie en financiële administratie bewaar ik uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, adres, btw-nummr, kvk-nummer en het factuurbedrag. Volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst blijven deze gegevens 7 jaar bewaard.

Samenvattend, uw gegevens worden gebruikt om:

  • U te contacteren om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.
  • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Voor het leveren van goederen of diensten.
  • En wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Website

www.verapost.nl maakt geen gebruik van tracking, gebruikersstatistieken of analytics om uw gedrag op de website te volgen.

www.verapost.nl maakt gebruik van functionele cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. www.verapost.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld aan derden partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld voor een levering) of vanuit een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vera Post Vormgeving) tussen zit.

Uw rechten

  • U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.
  • Op basis van uw inzage kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, of verwijderen.
  • Wanneer u uw gegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, worden uw gegevens aan uw verstrekt in een gangbare vorm die door digitale systemen te openen is.
  • Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Wanneer u expliciet toestemming heeft gegeven voor het verwerken van w gegevens, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u gebruik willen maken van bovenstaande rechten kunt u contact opnemen via info@verapost.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen, maar tenminste binnen 4 weken.

Klacht

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Vera Post Vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@verapost.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 13 juni 2018.